Projekcia technických zariadení stavieb

Spoločnosť  PROJEKTEAM, s.r.o. bola založená v roku 1990. Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektovania stavieb a inžinierskej činnosti.

Pracovný postup:

  • V roku 07.2004 bola založená spoločnosť s ručením obmedzením Projekteam s.r.o.
  • Poistné za vady v projektovej dokumentácii je zabezpečené cez SKSI do výšky 175.000,00€ na 2 roky
  • Počet spolupracovníkov : 4 osoby
  • Od založenia sa spoločnosť venujeme projektovej činnosti v oblasti technických zariadení budov a inž. sieti.